İngiliz Times Higher Education (THE) kurumu, "Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi 2012-2013 Sıralaması" sonuçlarını 3 Ekim 2012 tarihinde açıklamıştır. İlk üç sırayı California Institute of Technology, Stanford University ve University of Oxford'un paylaştığı 2012-2103 listesinde 5 Türk üniversitesi de yer almıştır.

Bu yıl ilk 200 üniversite listesine Türkiye'den giren üniversite bulunmamaktadır. Açıklanan listede ilk 200 üniversite toplam puana göre sıralanırken, 201-400 listesindeki üniversiteler ise gruplanarak her grup içinde alfabetik sırada verilmiştir. ODTÜ 201-225, Bilkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi 226-250, Boğaziçi Üniversitesi ve İTÜ 276-300 gruplarında yer almıştır.

Times Higher Education yaptığı sıralamada "Araştırma (bütçe ve tanınırlık)", "Eğitim-öğretim ortamı", "Araştırmanın etkisi (atıflar)", "Sanayiden elde edilen gelir" ve "Uluslararası boyut" kıstaslarını kullanmaktadır. Üniversitelerin toplam puanı, bu kıstaslardan aldıkları puanların ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanmaktadır. Her üniversitenin söz konusu 5 kıstasa göre almış olduğu puanlar kullanılarak hesaplanan toplam puanlara göre, ODTÜ dünyada 203., Bilkent Üniversitesi 238., Koç Üniversitesi 242., Boğaziçi Üniversitesi 276. ve İTÜ 290. sırada yer almaktadır.

Beş üniversitemiz arasında ODTÜ "Araştırma (bütçe ve tanınırlık)" ve "Eğitim-öğretim ortamı" kıstaslarında; Koç Üniversitesi "Araştırmanın etkisi (atıflar)"  ve "Uluslararası Boyut" kıstaslarında ve İTÜ ise "Sanayiden elde edilen gelir" kıstasında en yüksek puanları almışlardır. Kullanılan "Araştırma", "Eğitim-öğretim" ve "Atıflar" kıstaslarına ilişkin verilerin büyük bir bölümü Times Higher Education tarafından genel veritabanları ve anketler aracılığıyla toplanmakta, "Sanayi gelirleri" ve "Uluslararası Boyut" verileri ise ağırlıklı olarak üniversitelerin beyanlarına dayanmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni sürekli olarak daha ileriye taşımak için çabalarını yorulmadan sürdüren akademik ve idari personelimizi kutluyor, kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla.
Prof.Dr. Ahmet Acar
Rektör

 

 


Son Güncelleme:

10/10/2013 - 14:45