Geleneksel Türk Musıkîsinde icra ile mevcut nazariyat modelleri arasındaki uyumsuzluğu bir ölçüde giderebilmek amacıyla tartışmasız usta kabul edilen icracılardan alınacak icra örnekleri üzerinde ölçümler yapmanın çağdaş ses teknolojisi ile olabilirliği incelenmektedir. Türk Musıkîsi’nin ses yapısı ölçümsel anlamda ortaya çıktığında – oldukça karmaşık görünmekle beraber - *doğruluk-uygulanabilirlik* dengesini en az taviz ile sağlayabilecek nazari bir veya birkaç kademeli modelin bina edilmesi söz konusu olabilecek gibi görünmektedir.

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan davet edilen 7 konuşmacı, söz konusu akımın öncüleri olup, ilgili çalışmalarını ve katkılarını sergileyeceklerdir.

Panel, 31 Ekim 2012 günü, KKM’de (B salonu), saat 13:30 da başlayacaktır. Tahminen 17:00 de sonuçlanması beklenmektedir.

Son Güncelleme:

07/11/2013 - 10:23