"1.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’ndeTÜBİTAK 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Teknoloji Transfer Ofisleri açıklandı.  ODTÜ ve ODTÜ Teknokent işbirliği ile gerçekleştirilecek “ODTÜ Teknokent Üniversite Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Transferi Geliştirme Projesi” de bu çerçevede destek aldı. 39 üniversitenin başvuruda bulunduğu destek programı kapsamında 10 üniversite destek almaya hak kazandı."

Üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri’nin güçlendirilmesi ve yenilerinin kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla başlatılan TÜBİTAK 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında 39 üniversite tarafından yapılan proje başvuruları; teknoloji transfer ofisinin deneyimi, yetkinliği, personel yapısı, projenin hedefleri, çıktıları ve iş planı gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirildi. Bu yıl Boğaziçi, Ege, Gazi, Hacettepe, Koç, ODTÜ, Özyeğin, Sabancı, Selçuk ve Yıldız Teknik üniversitelerindeki teknoloji transfer ofisleri destek almaya hak kazandı.

Bu program kapsamında desteklenmeye hak kazanan ve ODTÜ’nün ODTÜ Teknokent işbirliği ile gerçekleştireceği “ODTÜ Teknokent Üniversite Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Transferi Geliştirme Projesi”’nin amacı;

  • Üniversite-sanayi işbirliğini derinleştirerek etkinleştirmek,
  • Teknoloji tabanlı girişimciliği desteklemek,
  • Firmalar arası sinerjiyi güçlendirmek, (platformlar, kümelenme ve ağ yapıları),
  • İnovasyon ve Ar-Ge süreçlerinin finansmanı için ulusal ve uluslararası fonların etkin kullanımını sağlamak
  • Etkin işbirlikleri geliştirmek yoluyla ODTÜ bünyesindeki akademik bilginin, deneyimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik, kültürel ve toplumsal değere dönüştürülmesini sağlamaktır.

 

"ODTÜ Teknokent Üniversite Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Transferi Geliştirme Projesi" protokolü; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Nihat Ergün, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Yücel Altunbaşak ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar tarafından 9 Nisan 2013 günü TÜBİTAK’ta düzenlenen bir törenle  imzalandı.

Proje kapsamında, TÜBİTAK tarafından yıllık 1 milyon lira destek sağlanacak ve yıl içerisinde gösterilecek performansa göre bu desteğin 10 yıl boyunca devam etmesi de mümkün olacak.

Son Güncelleme:

10/10/2013 - 14:45