ODTÜ TANDEM

ODTÜ Tandem bu dönem başlıyor.

Kayıtlar için son gün: 10 Mart 2016

Tandem Dil Öğrenme Metodu nedir?

Anadilleri farklı olan iki insanın birbirinin dilini ve kültürünü öğrenmek için düzenli aralıklarla bir araya gelerek oluşturdukları öğrenme ortaklığıdır.

Avantajları:

 • “Native speaker”dan öğrenme fırsatı sunar.
 • Otonomdur
  • Öğrencinin kendi öğrenme gereksinimlerine göre şekillenir.
  • Çalışma yeri ve zamanını öğrenci belirler.
  • Materyalleri / konuları öğrenci seçer.
 • Etkileşime dayalıdır: sosyalleşmeyi de sağlar.
 • Farklı bir kültürü daha doğru ve yakından tanıma imkanı sağlar.
 • Kendi anadili ve kültürü hakkında farkındalık yaratır.
 • Öğrencinin bireysel dil öğrenme stratejileri geliştirmesini destekler.
 • Hayat boyu öğrenme temellidir.
 • Ücretsizdir.

Programa katılmak veya daha fazla bilgi almak için websitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.tandem.ydyom.metu.edu.tr

Kimler katılabilir?

Bir yabancı dili en az A2+ (CEFR) seviyesinde kullanabilen tüm ODTÜ öğrencileri ve ODTÜ’ye farklı programlarla gelen (ör: Erasmus) ve Türkçe öğrenen veya öğrenmek isteyen tüm yabancı uyruklu öğrenciler

Nasıl başvurulur?

ODTÜ Tandem’e başvurmak için lütfen www.tandem.ydyom.metu.edu.tr adresindeki başvuru formunu indirip, doldurunuz. Doldurmuş olduğunuz formun çıktısını MM Binası 3.Kat, Ofis: 313 VEYA S Binası 1. Kat, Ofis: 102’ye bırakınız.

Son Güncelleme:

11/03/2016 - 16:05