Değerli Mensuplarımız, Öğrencilerimiz ve Mezunlarımız,

Üniversitemiz, geride bıraktığımız 60 yıl boyunca bireysel, toplumsal, evrensel değerleri ve gelişimi önemseyen, sosyal sorumluluk bilinci oluşturmaya özen gösteren, bilimsel, teknolojik, kültürel ve çevresel değişimleri yaratabilecek ve sürdürebilecek nitelikte, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler yetişmesine liderlik ve öncülük eden bir eğitim anlayışını simgelemesinin yanı sıra evrensel akademik değerlere bağlı kalarak, bilimsel anlamda bilgi üreten, yayan ve bilgiyi topluma hizmet için kullanan örnek bir üniversite olmuştur.

Üniversitemiz bileşenlerinin son yıl içinde eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında yaptıkları araştırmalar, eğitim çalışmaları ve aldıkları ulusal / uluslararası ödüller, topluma ve bilime verdiğimiz katkının en önemli göstergeleridir. Ayrıca bu çalışmalarımızın, ülkemizde son dönemde yoğunlaşan terör olaylarının yarattığı karamsarlığı, daha güzel bir dünyanın oluşması için çaba sarf eden, üreten bilim insanlarının varlığı ile umuda dönüştürebilme gücünün de anlamlı ve değerli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda; 2017 yılında da aynı sorumlulukla ve gayretle, güçlü, nitelikli ve kararlı bir şekilde eğitim çalışmalarımızı ve araştırmalarımızı sürdüreceğimize inanıyorum.

Tüm ODTÜ'’lülere yeni yılda sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı günler dilerken, 2017'’nin ülkemiz ve dünya için barış, sevgi, umut dolu, toplumsal birlik ve beraberlik duygusuyla yaşanacak güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Rektör

Son Güncelleme:

30/12/2016 - 16:25