Üniversitemizin 62. Akademik Yıl Açılışı nedeniyle, öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz ve idari personelimiz ile Anıtkabir’de Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktık. Anıtkabir özel defterini imzalayan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün Akademik Yıl Açılışı sebebiyle yayımladığı mesaj aşağıda sunulmuştur:

Değerli ODTÜ’lüler,

Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana bireysel, toplumsal, evrensel değerleri ve gelişimi önemseyen, sosyal sorumluluk bilinci oluşturmaya özen gösteren, bilimsel, teknolojik, kültürel ve çevresel değişimleri yaratabilecek ve sürdürebilecek nitelikte, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler yetişmesine liderlik ve öncülük eden bir eğitim anlayışını simgeleyen uluslararası bir üniversite olmuştur.

Bizler, eğitim ve araştırma çalışmalarımızın yanında, ekonomik ve toplumsal süreçlere yönelik bilimsel düşünceler üretmeli ve toplumu oluşturan değerlere sahip çıkarak demokrasinin ilkelerinin yayılmasında öncü rol almalıyız. Bu, birlikte var olduğumuz toplumumuza karşı bir sorumluluğumuzdur ki; bu sorumluluk en az, günümüzün ve geleceğin gerektirdiği yüksek bilgi ile donatılmış bireyler yetiştirmemiz kadar anlamlı ve değerlidir.

Öncelikli olarak Üniversitemizle ilgili bazı önemli gelişmeleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi “ODTÜ Araştırma Parkı” binasının inşaatına 2015 yılının Eylül ayı itibarı ile başlandı. 22.600 m2 kapalı alana sahip araştırma parkı binası, araştırma merkezlerimizin ve disiplinler arası araştırma faaliyetlerimizin orta vadedeki mekân ihtiyaçlarını karşılayacak olup 2018 yılının son çeyreğinde hizmete girecektir.

ODTÜ Teknokent bünyesinde 33.000 m2 olarak projelendirilen “Bilişim ve İnovasyon Merkezi” binamız ise bu yıl sonunda tamamlanacak olup, bu merkezde uluslararası ve ulusal bilişim ve Telekom firmalarına ev sahipliği yapmayı ayrıca, toplum ile bilim ve teknolojiyi buluşturmayı hedeflemekteyiz.

Bu dönem Türkiye İş Bankası tarafından yaptırılacak olan Öğrenci Kafeterya Binamızın yapımına başlanacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu nedenle mezunlarımız olan Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ersin Özince ve Genel Müdür Sayın Adnan Bali’ye en içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Önümüzdeki dönemde Üniversitemiz için en önemli önceliklerden biri olan yeni derslik binamız ise Yüksel Proje tarafından yaptırılacak olup Üniversitemizin orta vadede derslik ihtiyacını tamamen çözecektir. Bu nedenle mezunumuz olan Yüksel Proje Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celal Akın’a da en içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kompleksi ve Kütüphane ek binası yapımları ile ilgili olarak da Mezunlarımızla görüşmelerimiz devam etmektedir.

2018-2022 Stratejik Planı’mız 19 Eylül 2017 tarihinde yapılan Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato ortak toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Üniversitemiz; yakın çevresinden başlayarak ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın zorlayıcı problemleri ile ilgili ve temel bilimler araştırmalarını; araştırma ile bütünleşik eğitimi ve topluma hizmeti önemli ve öncelikli görerek dünyayı; toplum, insanlık ve doğanın iyiliği için dönüştüren bir üniversite olma vizyonunu benimsemiştir. Vizyonuna erişmede temel değerlerimiz olan bilimsel özgürlük, bilinçli özgüven, dayanışmacı bireysellik, doğal çevreye duyarlılık, güvenilirlik, insana saygı, liyakat, sorgulayıcı yaklaşım, toplumsal sorumluluk, yenilikçilik ve öncülük, yerleşke mirasına bağlılık ve yüksek akademik nitelik, başarımızın en önemli güvencesi olacaktır.

Üniversitemiz geçen iki dönemde TÜBİTAK ARDEB projelerinden aldığı yaklaşık 23 milyon TL’lik destek ile birinci sırada yer almıştır. Yakın zamanda ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı tarafından akıllı şehirler üzerine bir projeyi ülkemizde sadece Üniversitemiz almış olup, proje kapsamında, bina ve otoparkların üzerine güneş panelleri yerleştirilmesi, mevcut servis otobüslerinin elektrikli otobüslerle değiştirilmesi için bir elektrikli bisiklet şebekesi inşa edilmesi ve güneş enerjisi panellerinden elde edilmesi hedeflenmektedir. Sonuç olarak, Kampüsümüzü sürdürülebilir, enerji açısından verimli ve yeşil bir kampüse dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Bu dönemde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Telekom operatörleriyle imzaladığımız 5G işbirliği projesiyle bilgi ve haberleşme teknolojilerinin gelişimine ve bu alanda eğitimli işgücünün yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayacak olan çalışmalar; diğer üniversiteler, endüstriyel ve düzenleyici kuruluşlarla işbirliği içinde sürdürülmektedir.

Geçtiğimiz akademik yıl içinde eğitim öğretim alanında yeni uygulamalar hayata geçirilmiş ve bazı iyileştirmeler yapılmıştır. 100/2000 YÖK Doktora Bursları ilk kez başlatılan uygulamalardan biridir. Üniversitemiz 100 alandan 19 alanda başvuru yapmış, 15 alanda doktora bursiyeri yetiştirmek üzere seçilmiştir. Bu alanlarda bursiyerler doktoralarına başlamış bulunmaktadır.

Ayrıca eğitim öğretime ilişkin bazı yönetmelik ve yönergelerde düzenlemeler yapılmıştır. Bunlara örnek olarak “Ön lisans ve Lisans Öğrencileri için Bütünleme Sınavları Yönergesinde” yapılan değişiklik verilebilir. Değişiklik ile son yarıyılında olup mezuniyete hak kazanan öğrencilerimizin, son 2 dönemde aldıkları derslerden bütünleme sınavı alabilmeleri mümkün olmuştur.

Öte yandan, Üniversitemizde ortaya çıkartılan bilginin, sanayi projeleriyle somutlaşarak toplumla buluşması Teknoloji Transfer Ofisimiz’in desteğiyle sürdürülmektedir. Fikri mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesi çalışmalarımız kapsamında Üniversitemiz bünyesinde 72 ulusal, 153 uluslararası patent başvurusu yapılmış ve 37 ulusal, 116 uluslararası tescil belgesi alınmış, ticarileşme süreçleri ile ilgili önemli bir farkındalık yaratılarak bugüne kadar 8 lisans, 3 devir anlaşması yapılarak yaklaşık 2 milyon Avro gelir elde edilmiştir. 

YÖK tarafından çıktı odaklı parametrelere göre belirlenen Araştırma Üniversiteleri sürecinde Üniversitemiz en başarılı Üniversite olarak listede yer almıştır.

Öte yandan, YÖK tarafından kurumsal kapsamda bu yıl ilk defa dört farklı kategoride verilmeye başlanan ödüllerden “Uluslararası İşbirliği Ödülü”nü Üniversitemiz kazanmıştır.

ÖSYM tarafından açıklanan LYS 2017 sonuçlarına göre, Üniversitemize bu yıl 78 farklı ilden toplam 3.067 öğrenci yerleştirilirken ilk 100’e giren 9 öğrenci Üniversitemizi tercih etmiştir.  Bu yıl izlenen yeni bir strateji ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsümüzün de tüm programları en az %50 burslu olacak şekilde düzenlenmiş ve gerçekleştirilen etkili tanıtımla, geçen seneye kıyasla tavan sıralamalarının yüksekliği ve yaşanan kontenjan doluluğu bizleri sevindiren başarılardan olmuştur.

Geçtiğimiz yıl içerisinde lise öğrencilerine yönelik yoğun bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirdik. Bu bağlamda 50 farklı ilimizden yaklaşık 560 lise, 28.000 öğrenci ve öğretmenlerini ağırladık. Ayrıca Başarılı liseleri Kampüsümüze davet ederek hem ODTÜ tanıtımı yaptık hem de istedikleri bölümleri ziyaret etmelerini sağladık. Rektörlük olarak bir bilim kampı gerçekleştirerek, başarılı liselerden 100’den fazla 11. sınıf öğrencilerini ücretsiz olarak bir hafta ODTÜ’de ağırladık. Önümüzdeki dönemde bize düşen en büyük görev, ODTÜ'de verilen kaliteli eğitimi ve bunun sonucunda hak edecekleri evrensel ODTÜ diplomasının önemini, tüm yıl boyunca sürecek projelerle üniversite adaylarına, ailelerine ve lise öğretmenlerimize daha etkili anlatabilmektir.   

61. yaşını kutlayan Üniversitemiz, 125.000’den fazla mezunu ile ülkemizde ve dünyada araştırma, eğitim, toplumsal hizmet ve iş dünyasına yön vermektedir. Son dönemde en çok önem verdiğimiz çalışmaların başında, ülkemizdeki ve dünyanın dört bir köşesinde hayatlarını sürdüren ODTÜ’lülerin hem birbirleri ile hem de direkt olarak üniversiteleri ile olan iletişimlerini kolaylaştıracak mekanizmaları oluşturmak gelmektedir. 

Hem ODTÜ’lülerin hem de ODTÜ’yü seven dostlarımızın desteklerini daha kolay sunabilmelerini sağlamak üzere geçtiğimiz Mezunlar Günü’müzde ADIMODTÜ projemizin açılışını değerli mezunlarımızla beraber yaptık. ADIMODTÜ ile Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalardan, yeni yaşam yerlerinin oluşturulmasına; çeşitli sosyal sorumluluk projelerinden, topluluk aktivitelerine kadar geniş bir yelpazede sunulacak etkinliklere, ODTÜ mezunlarının ve dostlarının katkıda bulunmalarının ve bunun ötesinde bu etkinliklerin birer parçası olmalarının yolu açılmıştır. Bu proje kapsamında, lise tanıtım sunumlarımızı gerçekleştirdiğimiz Kümbet Salonu’muzun teknolojik altyapısını yenileyerek bize ilk desteği sağlayan ARÇELİK; A-1 kapısından Stadyuma kadar ODTÜ’nün ilklerini sergilediğimiz panoları ve altyapısını sağlayan MİTAŞ ve son olarak da U3 Amfisi’ne sağladığı büyük destek ile görüntü sistemini yenileyen VESTEL’e teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca, ADIMODTÜ projesine bugüne kadar bireysel olarak destek sağlayan tüm Rektörlük yönetimine ve ODTÜ dostlarımıza şükranlarımı sunarım.

Eğitim ve araştırma alanlarındaki birikimimizle, öğretim üyelerimizi toplumumuzla buluşturma noktasında da birçok proje gerçekleştirmekteyiz. Bu projelerin başında yeni oluşturduğumuz ODTÜ Bilim İletişimi Grubu ile mezunlarımızın ortak çalışması olan “Bilim Kafe” uygulaması gelmektedir. Öte yandan her yaştan bilim ve teknolojiye ilgi ve merakın geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olan “Toplum ve Bilim Merkezi” ve “Bilim ve Teknoloji Müzesi”nde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi de geliştirerek artırmak istiyoruz.

Değerli Öğrencilerimiz; Üniversitemiz, Türkiye’de ve dünyada kendi alanlarında en başarılı akademisyenlerin, yine en iyi öğrenciler ile buluştuğu bir yerdir. Bu buluşma, bizimle olduğunuz süre boyunca bireysel gelişiminize hız verecek birçok bilim, sanat, spor ve kültür faaliyetleri ile de desteklenmektedir. Her gün Kampüsün birçok noktasında yapılan seminer, konser, tiyatro, sinema, söyleşi gibi çeşitli sosyal ve düşünsel faaliyetlere katılarak ilk günlerinizden itibaren çok yönlü olarak gelişebilmenizi arzu ediyoruz.

Değerli Öğrencilerimiz; bir ülkede demokrasinin yerleşmesinde önemli sorumlulukları olan üniversitelerin paydaşları ve geleceği yönetecek, yönlendirecek bireyler olarak önceliğiniz; ODTÜ değerlerine ve birbirinizin özgürlüğüne, farklılığına saygı, hoşgörü ve anlayış içinde yaklaşmanız olmalıdır.

Demokrasi ve özgürlük ortamının değerini sadece ifadelerde bırakmayarak, yaşama geçirerek topluma örnek olmalısınız.  Sizlerden isteğim; kendinizi ifade etme, başkalarını dinleme ve çatışmaları çözme biçiminizi “şiddetsiz iletişim” çerçevesine oturtmanız ve bunun farkındalığı, bilinci, tutumu içinde hareket etmenizdir.

Değerli ODTÜ’lüler, Üniversitemizin kurulduğu ilk yıllarda İç Anadolu Bozkırı olarak tanımladığımız bu alanda bulunan benzersiz yemyeşil Kampüsümüz tüm ODTÜ’lülerin eseridir. ODTÜ’lülerin yıllar içinde yarattığı, geliştirdiği ve özenle koruduğu Ormanımız ve Gölümüze bakış açımız; insanlığın geleceğine ve ortak mirasına sahip çıkma bilinci ve sorumluluğu çerçevesinde şekillenmiştir. Son iki aydır yoğun olarak yaşadığımız, Üniversitemizden geçmesi programlanan yollar ile ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Öncelikle belirtmek isterim ki, son 30 yıllık dönemde farklı nedenlerle Üniversitemize ait 95 hektardan fazla bir alan kamu ve özel kurumlar ile Belediye’ye karşılıksız olarak verilmiştir.

Bildiğiniz gibi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan 3 (üç) adet itirazımız, 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca reddedilerek, Bakanlık Makamı’nın 19.06.2017 tarih ve 7164 sayılı Olur’u ile onaylanan planlar kesinleşmişti.

Üniversitemiz için hayati bir önem taşıyan ve Üniversitemizi bir anlamda ikiye bölecek olan ve gerçekleşmesi durumunda 35.000’den fazla ağacın ve tüm ekosistemin yok olacağı Tünel Yolu geçişini, yaptığımız protokolle güvence altına aldık.

Sizleri, Bilkent Bölgesinde yapılmakta olan yolun batı kesiminde bulunan arazimiz ile ilgili olarak da bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle, söz konusu alanın doğal özelliklerinin korunarak iyileştirileceğini ve herhangi bir biçimde yapılaşmaya konu olmayacağını bilmenizi isterim. Bu alan, Kampüsümüzün tümüne yönelik üst ölçekli bir doğa izleme, koruma ve geliştirme çerçevesinin önemli unsurlarından biri olacaktır. Bütüncül bir bakış açısıyla, yerleşkemizin ekosistem zenginliğinin yapısını izleyen, araştıran ve koruyan; elde edilen bilgileri akademik araştırma alanına katkı yapmak için bilim dünyasıyla, doğa eğitimi ve farkındalığı konusunda ise toplum ile paylaşan bir Ekosistem Araştırma ve Eğitim Merkezi kurulması konusunda ön çalışmalara başlanmıştır.

Bu ilkeler ve değerler doğrultusunda, Üniversitemiz kamuoyu ile iletişim kanalları açık tutularak, mevcut koşullar altında olabilecek en uygun çözüme gelindiğinin Üniversitemiz ve tüm kamuoyu tarafından anlaşılmasını yürekten dilerim.

Değerli ODTÜ’lüler,

Son olarak önemle belirtmek isterim ki; Üniversitemiz, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini, Atatürk İlke ve Devrimlerini, laikliği, insan haklarını, kadın-erkek eşitliğini, hukukun üstünlüğünü ve bilimin doğrularını korumaya ve savunmaya devam edecektir.

Yeni Eğitim-Öğretim Yılının hepimize başarı ve mutluluk getirmesini diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Rektör

Son Güncelleme:

02/10/2017 - 17:42