Mimarlık Amfisi - 06 Haziran 2013, 15.00

Program:

  • Açılış
  • Prof. Dr. Ahmet Acar’ın Konuşması
  • Müzik Dinletisi
  • Enstitü Müdürleri Adına Prof.Dr.Canan Özgen'in konuşması
  • Tez ödüllerinin verilmesi
  • Ders Performans ödüllerinin verilmesi
  • Poster sunumları

 

DERS PERFORMANS ÖDÜLLERİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

EABD Öğrencinin Adı Soyadı Programı
Arkeometri Fulya Karahan Dağ Doktora
Bilgisayar Mühendisliği Ziya Özkan Göktürk Doktora
Bilgisayar Mühendisliği Utku Şirin Yüksek Lisans
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Mithat  Çiçek Lisans Sonrası Doktora
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Berkan  Çelik Yüksek Lisans
Biyoloji Aktan Alpsoy Yüksek Lisans
Biyoteknoloji Tuğba Dursun Yüksek Lisans
Biyoteknoloji Sayit Mahmut Erdoğan Doktora
Çevre Mühendisliği Hale Demirtepe Doktora
Çevre Mühendisliği Ayşe Özgül Çallıoğlu Yüksek Lisans
Çevre Mühendisliği Aybala Koç Yüksek Lisans
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Özlem Tuğfe Demir Yüksek Lisans
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Onur Çulha Doktora
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Senem Ayşe Haser Yüksek Lisans
İnşaat Mühendisliği Aksel Fenerci Yüksek Lisans
İnşaat Mühendisliği Utku Akkaya Yüksek Lisans
İstatistik Dinçer Göksülük Doktora
Jeoloji Mühendisliği Mustafa  Kaplan Yüksek Lisans
Kimya Yılmaz Kelgökmen Lisans Sonrası Doktora
Kimya Zeynep Gündoğan Yüksek Lisans
Kimya Duygu İşibol Yüksek Lisans
Kimya Mühendisliği Özgen Yalçın Doktora
Maden Mühendisliği Canberk Aras Yüksek Lisans
Maden Mühendisliği Bekir Artam Atalay Yüksek Lisans
Makina Mühendisliği Hayrettin Ulaş Akova Yüksek Lisans
Makina Mühendisliği Taner Kalaycıoğlu Doktora
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Burcu Arslan Yüksek Lisans
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Coşkun Şahin Doktora
Mikro ve Nanoteknoloji Mehmet Koç Yüksek Lisans
Mimarlık PariaValizadeh Yüksek Lisans
Mimarlık- Yapı Bilimleri Meltem Erdil Yüksek Lisans
Mimarlık- Yapı Bilimleri Işın Meriç Doktora
Mimarlık-Restorasyon Feran Özge Güven Yüksek Lisans
Mimarlık-Restorasyon Nur Yaren Yüksek Lisans
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Cansu Afşar Yüksek Lisans
Polimer Bilim ve Teknolojisi Hatice Esra Oğuztürk Yüksek Lisans
Şehir ve Bölge Planlama-Bölge Planlama Erdem Asena Yüksek Lisans
Şehir ve Bölge Planlama-Kentsel Tasarım Ebru  Eren Yüksek Lisans
Yer Sistem Bilimleri Batuhan Eren Engin Yüksek Lisans

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EABD Öğrencinin Adı Soyadı Programı
Asya Çalışmaları Yaprak Olcay Yüksek Lisans
Avrasya Çalışmaları Büke Tosun Yüksek Lisans
Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Osman Gürcan Ozan Doktora
Eğitim Programları ve Öğretim Pelin Erdoğan Yüksek Lisans
Eğitim Programları ve Öğretim Gülçin Mutlu Doktora
İktisat Abdurrahman Yılmaz Yüksek Lisans
İlköğretim Zuhal Yılmaz Doktora
İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi Rukiye Ayan Yüksek Lisans
İngiliz Dili Öğretimi Yasemin Erdoğan Yüksek Lisans
İşletme Ebru Yıldız Yüksek Lisans
İşletme Eren Taran Yüksek Lisans
İşletme Bahadır Tevfik Güler Lisans Sonrası Doktora
Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ufuk Poyraz Doktora
Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Emine Merve Önder Doktora
Orta Doğu Araştırmaları Kübra Oğuz Yüksek Lisans
Psikoloji Ece Akça Yüksek Lisans
Psikoloji Begüm Babuşcu Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Serdar Oluğ Yüksek Lisans
Sosyal Bilimler (Türk-Alman) John Morris Dykes Yüksek Lisans
Sosyal Bilimler (Türk-Alman) Martin Joormann Yüksek Lisans
Sosyal Bilimler (Türk-Alman) Daniel William Meehan Yüksek Lisans
Sosyoloji Zeynep Baykal Doktora
Sosyoloji Emre Sünter Doktora
Uluslararası İlişkiler Büşra Barın Yüksek Lisans
Uluslararası İlişkiler Tolgahan Akdan Yüksek Lisans
Yöneticiler için İşletmecilik Burçe Tural Yüksek Lisans
Yöneticiler için İşletmecilik Semih Zafer Tiryaki Yüksek Lisans

ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ

EABD Öğrencinin Adı Soyadı Programı
Bilişim Sistemleri Şeyma Küçüközer Yüksek Lisans

UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ

EABD Öğrencinin Adı Soyadı Programı
Bilimsel Hesaplama Simge Güneri Yüksek Lisans
Bilimsel Hesaplama Tuğba Akman Doktora
Kriptografi Fuad Hamidli Doktora

 

TEZ ÖDÜLLERİ

Fen Bilimleri Enstitüsü
Mustafa Kulakçı, Doktora
Silisyum Nanoyapıların Opto-Elektronik ve Fotovoltaik Uygulamaları
Fizik, Prof.Dr. Raşit Turan (danışman)

Fatih Şen, Doktora
Doğrudan Metanol Yakıt Pilleri için Yeni Karbon Destekli Pt ve Pt+İkinci Metal Nanoparçacıklı Katalizörlerin Hazırlanması ve Analizleri
Kimya, Prof.Dr.Gülsün Gökağaç Arslan(danışman)

Neslihan Kulözü,Doktora
Katılımcı Süreçlerin Sosyo-Psikolojik Boyutları: Katılımcı Demokraside Yerel Yönetim ve STK İşbirliği Projesi Örneği
Şehir ve Bölge Planlama, Doç.Dr.Anlı Ataöv (danışman), Prof.Dr.İlhan Tekeli (ortak danışman)

Okan Tarık Komesli, Doktora
Endokrin Bozucuların ve İz Organik Bileşiklerin Membran Biyoreaktörlerde Giderimi
Çevre Mühendisliği, Prof.Dr.Celal Ferdi Gökçay (danışman)

Barış Erdil,Doktora
Karbon Lifli Polimer ile Güçlendirilmiş Beton Numunelerin Isı Çevrimleri ve Kalıcı Yükler Altında Davranışı
İnşaat Mühendisliği, Prof.Dr.Uğurhan Akyüz (danışman), Prof.Dr.İsmail Özgür  Yaman (ortak danışman)

Şebnem Garip,Doktora
Sıçan Hayvan Modellerinde Kemik Dokusundaki İlaca Bağlı Değişimlerin Sağlık ve Hastalık Durumlarında Araştırılması
Biyokimya, Prof.Dr.Feride Severcan (danışman), Doç.Dr.Sreeparna Banerjee(ortak danışman)

Yavuz İnal,Doktora
Çocuklar için Fiziksel Etkileşimli Eğitsel Oyun Tasarımı: Tasarım Prensiplerinin Belirlenmesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Prof.Dr.Kürşat Çağıltay (danışman)

Arda Özen,Doktora
Yukarıdan Aşağı ve Aşağıdan Yukarı Kontrol Mekanizmalarının Ülkemiz Sığ Göllerindeki Mikrobik Çevrim Üzerine Etkisi: Zaman Yerine Mekan, Göl İzleme ve Mezokozm Yaklaşımları
Biyoloji, Prof.Dr.Meryem Beklioğlu Yerli (danışman), Prof.DR.Erik Jeppesen (ortak danışman)

Tuğba Kaya Deniz, Yüksek Lisans
Optoelektronik Uygulamalar için Çözünebilen Benzotriazol, Benzimidazol ve Bifenil İçeren Konjuge Kopolimerler
Polimer Bilim ve Teknolojisi, Doç.Dr.Ali Çırpan(danışman)

Özgün Özçakır,Yüksek Lisans
Doğal ve Kültürel Miras Alanlarının Yorumlanması ve Sunumu: Göreme Açık Hava Müzesi Çevre Düzenleme Projesi
Mimarlık/ Restorasyon, Doç.Dr.Neriman Şahin Güçhan (danışman)

Şahin Coşkun, Yüksek Lisans
Gümüş Nanotellerin Polyol Yöntemi ile Sentezi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Yrd.Doç.Dr.Hüsnü Emrah Ünalan (danışman)

Egemen Yıldırım,Yüksek Lisans
Çok Katmanlı Devre Benzeri Radar Sönümleyici Yapı Geliştirilmesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Prof.Dr.Özlem Aydın Çivi (danışman)

Yekta Bakırlıoğlu,Yüksek Lisans
Sürdürülebilirlik için Biyomimikri: Sürdürülebilir Ürün Tasarımı Eğitiminde Bir Eğitim Projesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Yrd.Doç.Dr.Çağla Doğan (danışman)

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ekin Ayşe Özşuca, Doktora
Bankalar ve Para Politikası Aktarım Mekanizması: Türkiye için Ampirik bir Analiz,
İktisat, Doç. Dr. Elif Akbostancı (danışman)

Pelin Gürol Öngören,  Doktora
Kültürel Mirası Sergilemek, Kolektif Kimlik Tanımlamak: Geç Osmanlı İmparatorluğundan Erken Cumhuriyet Türkiye’sine Müzeler
Mimarlık Tarihi, Doç. Dr. Elvan Altan Ergut (danışman)

Dilek Sarıtaş, Doktora
Ergenlerin Psikolojik Sağlığı, Çocuk Yetiştirme Davranışları, Temel Kişilik Özellikleri ve Duygu Düzenleme Süreçleri
Psikoloji, Prof. Dr. Tülin Gençöz (danışman)

Kurtuluş Cengiz, Doktora
Küçük Bir Türk Kasabasının Sanayileşme Hikayesi: Hacılar - Kayseri,
Sosyoloji, Doç. Dr. Mustafa Şen (danışman)

Ayça Erinç Erdal,  Doktora
İnönü Dönemi’nde Tarih ve Eğitim: Tarih Anlayışındaki Süreklilik, Değişim ve Eğitim Uygulamalarına Yansımaları,
Tarih, Prof. Dr. Seçil Karal Akgün (danışman)

Seda Ekmen Özçelik, Doktora
Türkiye İhracatının AB-15 Piyasasında Rekabet Gücü,
İktisat, Prof. Dr. Güzin Erlat (danışman)

Derya Çokal, Doktora
This, That ve It Metin İşaretleyicilerinin Anadili İngilizce ve Yabancı Dili İngilizce Türk Katılımcılarla Çevrimiçi ve Çevrimdışı İşlemlenmesi
İngiliz Dili Eğitimi, Prof. Dr. Wolf König (danışman), Dr. Patrick Sturt (eş danışman)

Sedef Algı, Yüksek Lisans
Birinci ve İkinci Dilde Yazılmış Eleştirel Paragraflarda Kaçınma Sözcükleri (Hedges)ve Vurgulama Sözcüklerinin (Boosters) Rolü: İkinci Dilde Akademik Yazım Öğretimi için Öneriler,
İngiliz Dili Eğitimi, Doç. Dr. Çiler Hatipoğlu (danışman)

Enformatik Enstitüsü
Gözde Bahadır, Doktora
Türkçe İlgi-İyelik Yapılarında Yapısal Hazırlama
Bilişsel Bilimler, Yrd.Doç.Dr. Annette Hohenberger (danışman),  Prof.Dr.Deniz Zeyrek Bozşahin (ikinci danışman)

Lal Gamze Bozgeyikli, Yüksek Lisans
Fiziksel Nesnelerin Hareketli Oyun Kontrolü Kapsamına Microsoft Kinect Kullanılarak Dahil Edilmesi
Modelleme ve Simülasyon , Prof.Dr.Veysi İşler(danışman)

Evren Can Bozgeyikli, Yüksek Lisans
Yuvarlanma Ekseninin Yeni Bir Serbestlik Derecesi Olarak Hareketli Oyun Kontrolü Kapsamına Microsoft Kinect Kullanılarak Dahil Edilmesi
Modelleme ve Simülasyon , Prof.Dr.Veysi İşler(danışman)

Uygulamalı Matematik Enstitüsü
Hamdullah Yücel, Doktora
Konveksiyon Ağırlıklı Eniyilemeli Kontrol Problemlerinin Uyarlamalı Kesintili Galerkin Yöntemleriyle Çözümü
Bilimsel Hesaplama, Bülent Karasözen (danışman)

Serkan Zeytun, Doktora
Risk Ölçümü, Yönetimi ve Log-normal Dağılımların Toplamına Yeni Bir Yaklaşım Metodu ile Opsiyon Fiyatlama
Finansal Matematik, Ömür Uğur(danışman), Ralf Korn(eş danışman)

Mete Tepe, Yüksek Lisans
Türk Hisse Senedi Piyasasında Rüçhan Hakkı Kullanımı Duyurularının Piyasa Etkisi
Finansal Matematik, Seza Danışoğlu(danışman)

Son Güncelleme:

07/11/2013 - 15:52