ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
100/2000 YÖK Doktora Bursları
Başvuru Tarihleri: 04.08.2017- 27.08.2017

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında başvuru alacaktır. Başvurular, enstitüler koordinatörlüğünde aşağıda belirtilen alt alanlarda doktora yapmak isteyen veya ilgili Enstitü Anabilim Dalındaki doktora programlarına kayıtlı öğrenciler tarafından yapılabilecektir.
Ankara dışından kabul alan 50 bursiyere ücretsiz yurt imkanı sağlanacaktır.

Enstitü adı: Fen bilimleri Enstitüsü

Alt Alan Adı:

Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi Cihazlar), (Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği)

Enerji Depolama  ve Enerji Malzemeleri, (Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mikro ve Nanoteknoloji, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği)

Hava ve Uzay Araçları Tasarımı, (Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı: Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Fizik)

İnsan Beyni ve Nörobilim, (Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Nörobilim ve Nöroteknoloji, Sağlık Bilişimi (EE), Biyomedikal Mühendisliği)

Mikro ve Nanoteknoloji, (Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı: Mikro ve Nanoteknoloji, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik, Kimya Mühendisliği)

Örüntü Tanıma Analizi, (Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri (EE))

Savunma Bilişimi, Modelleme ve Simülasyon, (Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri (EE), Kriptografi (UME))

Veri Madenciliği ve Veri Depolama, (Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği)

Yeni Nesil Kompozitler ve Çok İşlevli Nanokompozit Malzemeler, (Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Fizik)

Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Teknolojileri (Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı: Fizik, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Oşinografi (DBE), Mimarlık, Yer Sistem Bilimleri)

Enstitü Adı: Sosyal Bilimler Enstitüsü

Alt Alan Adı:

Klinik Psikoloji (Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı: Psikoloji)

Yoksulluk Çalışmaları: (Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı: Sosyoloji, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)

Enstitü Adı: Enformatik Enstitüsü

Alt Alan Adı:

Biyoenformatik: (Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı: Sağlık Bilişimi, Bilgisayar Mühendisliği (FBE), Biyolojik Bilimler (FBE), İstatistik (FBE))

Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler: (Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı: Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği (FBE), Çevre Mühendisliği (FBE), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (FBE), İnşaat Mühendisliği (FBE), Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (FBE), Mimarlık (FBE), Maden Mühendisliği (FBE), Şehir ve Bölge Planlama (FBE))

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi: (Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı: Bilişsel Bilimler, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (FBE), Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği,
Eğitim Programları ve Öğretim (FBE), Sağlık Bilişimi)

DBE: Deniz Bilimleri Enstitüsü, EE: Enformatik Enstitüsü, FBE: Fen Bilimleri Enstitüsü, SBE: Sosyal Bilimler Enstitüsü, UME: Uygulamalı Matematik Enstitüsü  

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır: 
a. T.C. vatandaşı olmak. 
b. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
c. ODTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak bölümün belirlediği başvuru ve  kabul şartlarını taşıyor olmak. 
d. Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer). 
e. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak (Yeterlik Sınavı sonrası tez önerisi vermemiş olmak).

Başvuru:
https://oibs2.metu.edu.tr/Ms_Phd_Applications/
Daha fazla bilgi için enstitülere başvurulabilir.

Son Güncelleme:

03/08/2017 - 15:20