Son Güncelleme:

01/12/2017 - 13:58

ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Somel, Avrupa’nın en prestijli bilimsel destek programı olan ERC fonunu kazandı.

Türkiye’nin bu yıl ERC desteği alan tek bilimsel projesi NEOGENE, Neolitik yaşam tarzının ortaya çıkışı ve yayılım serüvenini araştıracak.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Somel'in, "ERC Consolidator Grant 2017" çağrısı kapsamında verdiği proje önerisi desteklenmek üzere kabul edilmiştir. "NEOGENE: Neolitik Anadolu toplumlarında genetik ve kültürel etkileşimlerin arkeogenomik analizi " başlıklı beş yıllık projesi, "ERC Consolidator Grant 2017" çağrısı kapsamında bütün Avrupa'da kabul alan 329 proje içinde Türkiye’den destek alan tek projedir.

ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü’nden Mehmet Somel’in yürütücülüğündeki projede arkeologlar, biyologlar ve antropologlar sıkı bir ortaklık içinde çalışıyor. NEOGENE ekibi, DNA analizlerini ve arkeolojik verileri beraber değerlendirerek, Anadolu’da yerleşik hayat ve tarımın yaygınlaşmasında insan göçlerinin yanı sıra bilgi alışverişi ve kültürel etkileşimin katkısını ortaya koymayı umuyor. Hedef, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından birinin gerçek hikayesini anlamak.

NEOGENE başlıklı proje ile Mehmet Somel ve ekibi, avcı-toplayıcı toplumların yerleşik tarımcı toplumlara evrimini araştırırken, aralarındaki gen alışverişiyle beraber geleneklerini, sosyal organizasyonlarını ve kültürel alışveriş yöntemlerini inceliyor. Proje kapsamında Anadolu’dan yüzlerce Neolitik bireyden alınan örneklerde antik DNA analizi yapılacak ve bu genetik veri arkeolojik veriyle birleştirilerek, insanlık tarihinin bu en önemli sosyokültürel dönüşümlerinden birinin eşsiz ayrıntıda bir tablosu çıkarılacaktır. Çalışma ODTÜ Biyolojik Bilimler, ODTÜ TAÇDAM, Hacettepe Antropoloji Bölümü’nden araştırmacılarının yanısıra, Çatalhöyük, Aşıklı Höyük ve Çayönü gibi çok sayıda kazı ekibinin dahil olduğu geniş bir ekip tarafından yürütülecektir.

http://users.metu.edu.tr/msomel/